מלון בוטיק מספרה

תכנון מלון בוטיק הכולל חמישה חדרי ארוח, מספרה ושרותי איפור בקומת הכניסה.

מודל חדר רחצה בחדר ארוח

פריסת קיר בחדר רחצה שרטוט

מודל מדרגות ושולחן קבלה