בוטיק שוקולד רוטשילד

תכנון בוטיק שוקולד, חנות ובית קפה בנין לשימור בשד' רוטשילד בתל אביב.

Michal Avimor ©