top of page

בוטיק שוקולד רוטשילד

שימור בית קפה ברוטשילד

תכנון בוטיק שוקולד, חנות ובית קפה בנין לשימור בשד' רוטשילד בתל אביב.

bottom of page