בוטיק שוקולד רוטשילד

שימור בית קפה ברוטשילד

תכנון בוטיק שוקולד, חנות ובית קפה בנין לשימור בשד' רוטשילד בתל אביב.

שרטוט קומת קרקע רוטשילד

מודל בוטיק שוקולד רוטשילד

שרטוט קומה א רוטשילד

מודל חזית בוטיק שוקולד

מודל חנות שוקולד ובית קפה

מודל בוטיק שוקולד רוטשילד

שרטוט חתך דד רוטשילד

מודל מעקה מדרגות בוטיק שוקולד

שרטוט חתך אא רוטשילד