בוטיק שוקולד רוטשילד

שימור בית קפה ברוטשילד

תכנון בוטיק שוקולד, חנות ובית קפה בנין לשימור בשד' רוטשילד בתל אביב.

שרטוט קומת קרקע רוטשילד

press to zoom

מודל בוטיק שוקולד רוטשילד

press to zoom

שרטוט קומה א רוטשילד

press to zoom

מודל חזית בוטיק שוקולד

press to zoom

מודל חנות שוקולד ובית קפה

press to zoom

מודל בוטיק שוקולד רוטשילד

press to zoom

שרטוט חתך דד רוטשילד

press to zoom

מודל מעקה מדרגות בוטיק שוקולד

press to zoom

שרטוט חתך אא רוטשילד

press to zoom